Excel szkoleniaExcel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()

Opis

W tym artykule zapoznam Cię z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO(). Służy ona do wyszukiwania czy wartości z jednego zakresu/obszaru znajdują się w innym/drugim zakresie/obszarze. Dodatkowo mamy możliwość pobrania interesujących nas danych z drugiego zbioru/zakresu.

Składnia

=WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość;tabela_tablica;nr_indeksu;[przeszukiwany_zakres])

Wyjaśnienie

Żeby lepiej zobrazować działania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), przygotowałem sobie dwie tabele. Jedna to tabela z cenami asortymentu w sklepie i znajdują się tutaj nazwy produktów wraz z cenami. Natomiast druga tabela to jest lista naszych zakupów które zrobiliśmy w sklepie danego dnia.


Obrazek 1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO().

Teraz musimy odszukać produkty z listy zakupów w tabeli z cenami asortymentu sklepu, skopiować wartości ich cen i wpisać te ceny do naszej listy zakupów. Następnie zsumujemy ceny z listy zakupów i zobaczymy ile wydamy na nasze zakupy. To do roboty

Aby zastosować funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO() ustawiamy się w polu "cena" przy pierwszym produkcie z naszej listy zakupów. Sprowadzamy do niej znak "=" i piszemy WYSZUKAJ. Na rozwijanej liście Excel podpowie nam nazwy funkcji, między innymi funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(). Klikamy w tą pozycje i widzimy że Excel podpowiada nam jakie argumenty musimy wprowadzić aby funkcja zadziałała prawidłowo.


Obrazek 2. Wybór funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().

Pierwszym argumentem jest SZUKANA WARTOŚĆ i jest to wartość którą będziemy wyszukiwać w cenie sortymentu sklepu.


Obrazek 3. WYSZUKAJ.PIONOWO() - pierwszy argument.

Tą wartością jest nazwa produktu, czyli w naszym przypadku, naszą szukaną wartością będzie wartość komórki D3, czyli "paluszki". Klikamy na tą komórkę i następnie wprowadzamy znak ";". Widzimy, że teraz podświetla się drugi argument w podpowiedzi, czyli TABELA TABLICA.


Obrazek 4. WYSZUKAJ.PIONOWO() - drugi argument.

W drugim argumencie musimy wskazać miejsce gdzie będziemy szukać naszej wartości. U nas będzie to tabelka "Ceny asortymentu sklepu", bo tam chcemy szukać cen produktów z naszej listy zakupów. Czyli jako drugi argument wskazujemy całą tabelkę "Ceny asortymentu sklepu". Za pomocą myszki ustawiamy się pierwszej komórce, czyli "chleb", przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy myszą w dół aż do zaznaczenia wszystkich produktow i ich ceny w pierwszej tabeli.


Obrazek 5. WYSZUKAJ.PIONOWO() - drugi argument, wskazanie źródła wyszukiwania.

Następnie znowu wprowadzamy znak ";" i przechodzimy tym samym do 3 argumentu naszej funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), czyli do "nr_indeksu_kolumny".


Obrazek 6. WYSZUKAJ.PIONOWO() - trzeci argument "nr_indeksu_kolumny".

Jako źródło wyszukiwania zaznaczyliśmy całą tabelkę "Ceny asortymentu sklepu". Będziemy wyszukiwać po nazwie produktu, a kiedy już wyszukamy odpowiedni produkt to będzie nas interesowała cena tego produktu, którą będziemy chcieli skopiować do tabelki "Zakupy". Żeby określić z której kolumny ze źródła wysukiwania chcemy kopiować do listy zakupów, do tego celu wykorzystamy właśnie argument nr 3 czyli "nr_indeksu_kolumny". Skoro pierwszą kolumną w tabeli "Ceny asortymentu sklepu" jest nazwa produktu a drugą jest cena którą chcemy przekopiować do naszej listy zakupów to w miejsce "nr_indeksu_kolumny" wpisujemy cyfrę "2".


Obrazek 7. WYSZUKAJ.PIONOWO() - trzeci argument, wprowadzamy wartość.

Znowu wstawiamy znak ";" przechodząc tym samym do czwartego i ostatniego argumenty funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), czyli do [przeszukiwany_zakres]. Tutaj Excel podpowiada nam dwie wartości "PRAWDA - przybliżone dopasowanie" i "FAŁSZ - Dokładne dopasowanie".


Obrazek 8. WYSZUKAJ.PIONOWO() - czwarty argument [przeszukiwany_zakres].

Nam chodzi w tym przypadku o dokładne dopasowanie, czyli wybieramy drugą opcję FAŁSZ. Klikamy na tą opcję myszą. W naszej funkcji w czwartym argumencie pojawia się opcja FAŁSZ. W tym momencie wszystko potwierdzamy klawiszem ENTER. Widzimy, że przy wartości "paluszki" w tabelce "Zakupy" w kolumnie "cena" pojawiła się wartość 1,9.


Obrazek 9. WYSZUKAJ.PIONOWO() - wynik działania funkcji dla pozycji "paluszki".

Teraz wystarczy sprawdzić, czy przy pozycji "paluszki" w tabeli "cenach asortymentu sklepu" widnieje także taka cena przy pozycji "paluszki". I widzimy, że w wierszu 17, także jest cena 1,9 , czyli wszystko się zgadza. Żeby znaleźć ceny pozostałych produktów z listy zakupy musimy naszą formułę przeciągnąć/przeciągnąć w dół, czyli ustawiamy się w polu cena dla produkty "paluszki" z zakupów i łapiemy czarny kwadracik w dolnym prawym rogu tej komórki. Łapiemy czyli klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy przeciągając w dół myszą, aż do komórki cena dla produktu "chipsy". Puszczamy przycisk i widzimy, że w tym momencie pojawiły się wszystkie ceny dla naszych produktów z listy zakupów. Teraz tylko należy sprawdzić czy te wartości są poprawne. Sprawdzamy cenę napoju gazowanego na liście cen asortymentu sklepu i tam jest także 5,7 [PLN]. To samo jest z "chipsami", także mają cena 6 [PLN], czyli wszystko zadziałało poprawnie.

Ostatnią czynnością którą wykonamy jest sumowanie tej listy zakupów. W tym celu ustawiamy się w komórce B6 obok napisu "suma". Wprowadzamy znak "=" i piszemy wyraz "suma". Pojawi nam się oczywiście lista rozwijana z której możemy potwierdzić kliknąć wyraz "suma" i znowu za pomocą lewego przycisku myszy zaznaczamy obszar z tabelki "zakupy" (całą kolumnę z cenami).


Obrazek 10. SUMA() - sumowanie cen zakupów.

Całą operację konczymy klawiszem ENTER. Pod listą zakupów pojawiła się wartość 13,6 co stanowi sumę wartości wszystkich produktów z naszej listy zakupów.