Excel szkoleniaExcel porady - jak utworzyć listę rozwijalną z predefiniowanymi wartościami?

Na dzisiaj mamy zadanie utworzenia listy rozwijalnej z predefiniowanymi wartościami. Czyli mamy jakąś zamkniętą listę wartości, które chcemy "wrzucić" na listę rozwijalną.

Zaczniemy od utworzenia listy tych predefiniowanych wartości. Możemy ja utworzyć w arkuszu gdzie będzie tworzona lista albo, jeśli jest to nam niezbędne, w innym arkuszu. Ja utworzę listę wartości na drugim arkuszu który nazwę "wartosci". Moja lista wartości to będzie lista kilku marek aut.

Moja lista marek wygląda jak poniżej.

Excel - lista rozwijalna. Tworzymy listę predefiniowanych wartości.

Wróć do arkusza1 i rozpocznij tworzenie listy rozwijalnej. Zmień jeszcze nazwę tego arkusza na "lista".

Procedura tworzenia listy:

  • ustaw się w komórce w której chcesz utworzyć listę rozwijalną (u mnie będzie to A1)
  • przejdź na zakładkę: DANE, a następnie w części: Narzędzia danych kliknij w ikonę "Poprawność danych". Otworzy się okno o nazwie "Sprawdzanie poprawności danych"
Excel okno "sprawdzanie poprawności danych"
  • w polu "Dozwolone" wybierz z listy rozwijalnej pozycję "Lista"
  • teraz w polu "Źródło" musisz wskazać zakres komórek gdzie zdefiniowałeś Twoją listę predefiniowanych wartości. W tym celu kliknij na ikonę arkusza po prawej strony pola (w moim przypadku lista predefiniowanych wartości znajduje się w arkuszu "wartosc" więc na tym arkuszu zaznaczam komórki od A2 do A15, co obrazuje rysunek poniżej)
Excel - lista rozwijalna. Wskazywanie źródła danych dla listy rozwijalnej.
  • po potwierdzeniu źródła danych dla listy wrócisz do okna "sprawdzanie poprawności danych" i potwierdź wszystko przyciskiem OK
  • po zatwierdzeniu zostaniesz przeniesiony do arkusza a Twoją listą rozwijalną i możesz już zacząć z niej korzystać.
Excel - lista rozwijalna. W pełni utworzona lista rozwijalna.

Gotowe :)