Excel szkolenia


Excel funkcja CZAS ()

Funkcja CZAS() zwraca pełną godzinę, a poszczególne jej elementy (godzina, minuty, sekundy) znajdują się w osobnych miejscach/komórka.

Excel funkcja DATA ()
Funkcja DATA() zwraca pełną datę w formacie rok miesiąc dzień (zgodnie z formatem daty ustawionej na komputerze). Poszczególne elementy daty, czyli np. rok, miesiąc, dzień znajdują się w osobnych miejscach/komórka.
Excel funkcja DNI ()
Funkcja DNI() oblicza (zwraca) liczbę dni pomiędzy dwiema datami.
Excel funkcja DZIŚ()
Funkcja DZIŚ(), zwraca aktualną datę systemową w formacie w jakim ta data występują. Jeżeli na naszym systemie operacyjnym format daty ustawiony jest np. na taki 2020-01-01 to funkcja DZIŚ() zwróci nam datę w takim samym formacie.
Excel funkcja ILE.LICZB()
W sytuacji kiedy musimy zliczyć ile liczb występuje w danym zakresie danych, przydatną funkcją jest funkcja o nazwie ILE.LICZB(), której celem jest właśnie zliczenie ilości liczb występujących we wskazanym przez użytkownika zakresie.
Excel funkcja INDEKS ()
Funkcja INDEKS() służy do zwracania wartości lub odwołania do wartości która jest w tablicy lub zakresie (wskazanej w parametrach tej funkcji).
Excel funkcja JEŻELI()
Funkcja JEŻELI() to kolejna z bardzo popularnych funkcji w narzędziu Excel. Funkcja sprawdza warunek wprowadzony w argumencie tej funkcji. W wyniku sprawdzenia warunku funkcja JEŻELI() może zwrócić dwie wartości PRAWDA lub FAŁSZ.
Excel funkcja MAX
Funkcja MAX() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, największej wartości z podanych argumentów funkcji.
Excel funkcja MIN()
Funkcja MIN() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, najmniejszej wartości z podanych argumentów funkcji.
Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ()
Funkcja PODAJ.POZYCJĘ() zwraca pozycję szukanego elementu we wskazanej tablicy danych.
Excel funkcja ŚREDNIA
Funkcja ŚREDNIA() służy do obliczenia średniej arytmetycznej ze wskazanego źródła w argumencie funkcji.
Excel funkcja SUMA
Funkcja SUMA() to jedna z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych funkcji w arkuszu Excel. Pozwala nam sumować wskazane przez nas komórki lub zakresy komórek.
Excel funkcja TERAZ()
Funkcja TERAZ() jest rozszerzeniem funkcji DZIŚ() i zwraca aktualną datę i godzinę systemową w formacie w jakim ta data i godzina występują.
Excel funkcja WYBIERZ()
Funkcja WYBIERZ() służy do zwrócenia interesującej nas wartości z listy wartości w zależności od wskazanego argumentu nr_arg.
Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() służy do wyszukiwania czy wartości z jednego zakresu/obszaru znajdują się w innym/drugim zakresie/obszarze. Dodatkowo mamy możliwość pobrania interesujących nas danych z drugiego zbioru/zakresu.
Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
W niniejszym tutorialu objaśnimy na prostym przykładzie jak korzystać z funkcji Excel WYSZUKAJ.PINOWO()
Excel funkcja ZAOKR ()
Excel daje nam wiele możliwości zaokrąglania liczb. Jedną z możliwości jest zastosowanie funkcji ZAOKR(), która służy właśnie do zaokrąglania liczb z odpowiednią precyzją po przecinku.