Excel szkolenia


Excel porada 1
Sumowanie wybranych komórek i sąsiadujących ze sobą przy pomocy funkcji SUMA()