Excel szkoleniaExcel dla analityków - tabela przestawna - procentowa wielkość sprzedaży.

Dzisiaj pokażę Ci jak obliczyć procentową wielkość sprzedaży za pomocą tabeli przestawnej. Jeśli chcesz pracować u siebie na identycznym zestawie danych, ściągnij przygotowany przeze mnie zestaw z naszego GitHub-a -> tutaj.

No to zacznijmy.

Nasz zestaw danych wygląda tak.

Składa się z czterech kolumn: Nazwa produktu, Data sprzedaży, Sklep, Cena i zawiera 5000 wierszy.

Naszym zadaniem dzisiaj będzie obliczenie procentowej wielkości sprzedaży w każdym ze sklepów.

Zacznijmy od stworzenia tabeli przestawnej. W tym celu przejdź na zakładkę "Wstawianie" i kliknij w ikonę "Tabela przestawna".

Pojawi się nowe okno "Tworzenie tabeli przestawnej" w którym będziemy mogli określić np. zakres danych, miejsce umiejscowienia tabeli itp.

Jeśli "stałeś" w środku naszej tabeli (danych początkowych) to Excel z automatu zaznaczył obszar gdzie są dane. Możesz tylko sprawdzić czy wszytko się zgadza. Nasz zakres to komórki od A1 do D5001. Zostaw także zaznaczoną opcję "Nowy arkusz" dla umiejscowienia naszej tabeli przestawnej i potwierdź wszystko przyciskiem OK.

Excel automatycznie stworzy nowy arkusz i stworzy w nim tabelę przestawną. Teraz przeciągnij tylko poszczególne nagłówki kolumn do odpowiednich pól. Sklep do Wierszy a Cena do Wartości.

Wynik.

Zwróć uwagę że w polu Wartości pojawiła nam się pozycja "Liczba z Cena". W celu poprawnego rozwiązania naszego zadania potrzebujemy sumę a nie licznika z pola Cena. Kliknij więc w czarny trójkącik obok pozycji "Liczba z Cena" a następnie wybierz pozycję "Ustawienia pola wartość ... ".

W oknie "Ustawienia pola wartość" zmień "Licznik" na "Suma" i potwierdź wszystko przyciskiem OK.

Wynikiem naszego działania jest zmiana w tabeli przestawnej licznika na sumę i zmiana wartości w tabeli.

W tym momencie nasze dane początkowe są pogrupowane wg konkretnego sklepu a wartość zakupów w poszczególnym sklepie jest zsumowana i zaprezentowana w kolumnie "Suma z Cena". Na samym dole jest jeszcze dodatkowy wiersz "Suma końcowa" która jest sumą wszystkich powyższych wartości z wszystkich sklepów.

Ala dalej nie mamy wyników sprzedaży w procentach a to było naszym zadaniem.

Wróć do trójkącika przy pozycji "Suma z Cena" w polu "Wartości" i wybierz ponownie opcję "Ustawienia pola wartości". Przejdź na zakładkę "Pokazywanie wartości jako", poniżej wybierz opcję "% sumy końcowej" i potwierdź przyciskiem OK.

W wyniku naszych działań otrzymujemy to o co nam chodziło, czyli procentowa wartość sprzedaży.

Gotowe :)