Excel szkoleniaExcel funkcja CZAS ()

Opis

Funkcja CZAS() zwraca pełną godzinę, a poszczególne jej elementy (godzina, minuty, sekundy) znajdują się w osobnych miejscach/komórka. Aby stworzyć pełną godzinę z tych elementów, wpisujemy je w odpowiedniej kolejności jako parametry funkcji CZAS(). Pierwszym parametrem jest GODZINA, drugim parametrem są MINUTY a trzcim parametrem są SEKUNDY. Wszystkie parametry jak zawsze w Excelu musimy przedzielić znakiem ";".

Składnia

=CZAS( godzina ; minuta ; sekunda)

Przykład

W celu pokazania działania funkcji CZAS() przygotowałem dla Was przykład. Popatrzcie na rysunek poniżej.

Mamy tutaj kolumnę A "Godzina", kolumnę B "Minuty", kolumnę C "Sekundy" i kolumnę D "Pełna godzina". W wierszu drugim kolumny A B C są wypełnione, czyli mamy godzina=12, minuty=14, sekundy=16 i kolumna "pełna godzina" nie jest wypełniona. Ustawiamy się w komórce D2. Wstawiamy znak "=", następnie słówko "czas" i wskazujemy funkcję CZAS(). Widzimy w podpowiedzi, że jako pierwszy parametr musimy wstawić "godzinę". Klikamy więc na komórkę A2. Teraz wciskamy znak ";". Drugim parametrem są "minuty", czyli klikamy na komórkę B2. Następnie żeby przejść do trzeciego argumentu stawiamy znak ";". Przychodzimy do trzeciego argumentu którym są "sekundy". Żeby wskazać "sekundy" klikamy na komórkę C2 i wszystko zakańczamy klawiszem ENTER. Widzimy, że w komórce D2 pojawiła się pełna godzina czyli "12:14 PM". Oczywiście format godziny jest uzależniony od formatu godziny ustawionego w systemie operacyjnym na danym komputerze. Zwródźcie uwagę na pole "pasek formuły", jeżeli klikniemy na pole B2 w tym polu zobaczymy pełną formułę z naszego zadania (patrz obrazek poniżej).

Na powyższym obrazku widzimy, że nasz czas jest wyświetlony w formacie "12:14 PM", bez sekund. Skoro w naszej funkcji podajemy sekundy to chcemy je także wyświetlić w wynikach. Tutaj wystarczy tylko zmienić formatowanie komórki na "Czas", co obrazuje obrazek poniżej.

W tym momencie nasz czas wyświetlany jest w formie godziny:minuty:sekundy, czyli w naszym przypadku 12:14:16.