Excel szkoleniaExcel funkcja DATA ()

Opis

Funkcja DATA() zwraca pełną datę w formacie rok miesiąc dzień (zgodnie z formatem daty ustawionej na komputerze). Poszczególne elementy daty, czyli np. rok, miesiąc, dzień znajdują się w osobnych miejscach/komórka. Aby stworzyć pełną datę z tych elementów wpisujemy je w odpowiedniej kolejności jako parametry funkcji data. Pierwszym parametrem jest rok, drugim parametrem jest miesiąc a trzcim parametrem jest dzień. Wszystkie parametry jak zawsze w Excelu musimy przedzielić znakiem ";".

Składnia

=DATA( rok ; miesiąc ; dzień)

Przykład

W celu pokazania działania funkcji DATA() przygotowałem dla Was przykład. Popatrzcie na rysunek poniżej.

Mamy tutaj kolumnę A "Rok", kolumnę B "Miesiąc", kolumnę C "Dzień" i kolumnę D "Pełna data". W wierszu drugim kolumny A B C są wypełnione, czyli mamy rok=2020, miesiąc=1 (styczeń), dzień=3 i kolumna "pełna data" nie jest wypełniona. Ustawiamy się w komórce D2. Wstawiamy znak "=", następnie słówko "data" i wskazujemy funkcję DATA(). Widzimy w podpowiedzi, że jako pierwszy parametr musimy wstawić "rok". Klikamy więc na komórkę A2. Teraz wciskamy znak ";". Drugim parametrem jest "miesiąc", czyli klikamy na komórkę B2. Następnie żeby przejść do trzeciego argumentu stawiamy znak ";". Przychodzimy do trzeciego argumentu którym jest "dzień". Żeby wskazać dzień klikamy na komórkę C2 i wszystko zakańczamy klawiszem ENTER. Widzimy, że w komórce D2 pojawiła się pełna data czyli "2020-01-03" (3 styczeń 2020r.). Oczywiście format daty jest uzależniony od formatu daty ustawionego w systemie operacyjnym na danym komputerze. Zwródźcie uwagę na pole "pasek formuły", jeżeli klikniemy na pole B2 w tym polu zobaczymy pełną formułę z naszego zadania (patrz obrazek poniżej).