Excel szkoleniaExcel funkcja DNI ()

Opis

Funkcja DNI() oblicza (zwraca) liczbę dni pomiędzy dwiema datami.

Składnia

=DNI( data_końcowa ; data_początkowa )

Przykład

W celu zaprezentowania działania funkcji DNI() posłużę się poniższym przykładem.

Mamy tutaj dwie daty "Data 1" która jest ustawiona na 1 styczeń 2020 r. (A2) i "Data 2" która jest ustawiona na 20 styczeń 2020 r. (B2). Teraz ustawimy się w komórce C2 i rozpoczniemy tworzenie naszej formuły z wykorzystaniem funkcji DNI(). Wprowadzamy więc znak "=" a następnie wpisujemy nazwę funkcji "DNI". Wybieramy opcję "DNI" z menu które nams się pokaże i zobaczymy podpowiedź Excela jakie parametry musimy wprowadzić do naszej funkcji. Pierwszym parametrem jest "data_końcowa", czyli w naszym przypadku jest to komórka B2. Klikamy więc na nią i wpisujemy znak ";" żeby przejść do drugiego parametru. Drugim parametrem jest "data_początkowa", czyli w naszym przypadku komórka A2. Klikamy więc na nią i wszystko zakańczamy wciskając klawisz ENTER. W komórce C2 powinniśmy otrzymać wynik 19, co przedstawia poniższy obrazek.

Liczba 19 jest poprawnym wynikiem.